Lebegő betűk (Floating letters)

This video was made for the smallest ones. You can teach them the alphabet, some words and their spelling in a playful way.

You can make pause anytime to give them time to find out which letter is the next in the bottom line.

Ez a. videó a legkisebbek számára készült. Játékos módon taníthatod vele az ábécét, néhány szót és a helyesírást.

A videót bármikor megállíthatod, hogy a gyerekeknek legyen idejük kitalálni melyik betű következik az alsó sávban.

Prepare you too a colourful, ornamental alphabet, cut of the letters and play with them !

Készítsetek ti is színess, díszített ábécét, vágjátok ki a betűket és játszatok velük !

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: